3 months old baby

Question: माझ बाळ 81 दिवसांचे आहे त्याच्या गालावर नायटा झालेला आहे तर त्यासाठी काही घरगुती उपाय आहे का

0 Answers
Question
No Answers for this question yet.
Similar Questions with Answers
Question: माझ बाळ सारखं अंगठा तोंडात घालतो, तर त्यासाठी काही करता येईल का?
Answer: He normal ahe . Bal apli bota thondat galto another he digestion madhe help hota ase mahntat karu dyat. Kahi harkat nahi another nantar tar payacha angta pan tondat ghaltat ani he thodya divsane kami yelil kalji karu naka.
»Read All Answers
Question: माझं 5 महिन्यात जानेवारी 3 तारखेला गर्भपात झालं तर डॉटराणी त्याचे कारण संगितले की गर्भपिशवी पातळ आहे त्यामुळे असे झाले तर गर्भ पिशवी नाजूक असेल तर त्याचासाठी काही पर्याय नाही का पुन्हा दिवस राहिल्यास खूपच काळजी घ्यायची येवढच का की अजून पन काही.
Answer: Hello dear sorry i could not understand this language so plz post your query in English. You can also post your query in chat section there moms will help you.
»Read All Answers
Question: Pregnent आहे हे माहीत नव्हत ani तेव्हा u वॉन्टेड 72 ही गोळी घेतली ani nantar टेस्ट केल्या वर समजलं की मी pregnent आहे. तर मी बाळ होऊ deycha निर्णय घेतला आहे. Tr tya गोळी चा काही negetive परिणाम बाळावर होऊ शकतो का
Answer: Please ask question in English
»Read All Answers